top of page
Bedriftskultur
Bedriftskultur

JMed hvert år som går og hver organisasjon jeg har hatt gleden av å lede, blir jeg mer og mer klar over den transformerende kraften en bedriftskultur har på et selskap. En skarpsindig strategi eller målsetting kan ikke blomstre fullt ut hvis den står i konflikt med kulturen i bedriften. På den annen side, er det godt mulig at en organisasjon med en sterk og positiv kultur kan oppnå enestående resultater, selv uten en uttrykkelig strategi.

Når jeg ser tilbake på min tid i Loginor, husker jeg hvordan vi omskrev vår suksesshistorie - ikke bare i form av omsetning, resultat, kostnader, kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet - men også ved å omfavne og kultivere en bedriftskultur som var sann mot vår identitet. Vi gikk fra å fokusere på kundeproblemer til å prioritere kundebehov. Vi begynte å dele våre seiere og erkjente verdien i det vi gjorde for våre kunder.

 

Som med alle endringsprosesser er nøkkelmedarbeidere som kan opptre som endringsagenter essensielle for å drive kulturendringer. De hjelper til med å skape momentum og bygge en "kritisk masse". Jeg har observert at de mest vellykkede teamene er de som er bevisst på å dyrke en sterk bedriftskultur. Ja, kultur tar lengre tid å endre enn strategier og mål, men den er definitivt formbar.

 

Jeg liker å bruke min militære bakgrunn som et eksempel når jeg tenker på kultur. Forsvaret er unikt i det at det forventer at kollegaer skal være villige til å ofre alt, inkludert deres liv, for sin misjon. Og jeg tror den sterke militære kulturen, ikke visjonen, er nøkkelen til dette. Militæret anvender, enten bevisst eller ubevisst, alle tilgjengelige verktøy for å forme sin kultur: uniformer, legender, sterkt lederskap, symboler og ritualer, for å nevne noen. Når vi ønsker å skape en positiv bedriftskultur, er det bare å ta lærdom av dette og tilpasse det vår unike stil.

Culture eats Strategy for breakfast

- Peter Drücker

bottom of page