top of page
Bedriftskultur
Bedriftskultur

Jo eldre jeg blir, og jo flere organisasjoner jeg har ledet, jo mer bevisst har jeg blitt gjennomslaget kulturen har i organisasjonen. Det hjelper lite å utarbeide en visjon og tydelige mål dersom de ikke harmonerer med kulturen.

Og motsatt; en organisasjon med en god bedriftskultur kan meget vel levere topp resultater uten en tydelig strategi.

Da vi snudde resultatene i Loginor så kunne vi måle det på omsetning, resultat, kostnader, kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet.​ Og vi kunne vise frem en tydelig strategi med vel definerte mål. Men jeg vil allikevel hevde at den virkelige drivkraften var at vi utviklet vår bedriftskultur til det bedre. Vi begynte å diskutere kunden, vi begynte å skryte av hva vi hadde gjort for kundene våre og vi endret fra å snakke om kundenes problemer til kundenes behov.

Og som med alle endringsprosjekter er det også viktig når vi skal endre kulturen å få med nøkkelmedarbeidere som kan fungere som endringsagenter, og gi endringene et moment - en "kritisk masse"

Når teamene mine har lykkes best har det vært når vi har vært bevisst på også å utvikle kulturen vår. Kultur tar lengre tid å endre enn strategier og mål, men er absolutt påvirkbar.

Når jeg tenker kultur bruker jeg ofte min militære bakgrunn som referanse. Forsvaret er den eneste organisasjonen jeg kjenner til som har som forventning at kollegaene skal være villig til å dø for sitt mål. Og jeg mener at den eneste grunnen til at Forsvaret lykkes i å skape slike medarbeidere er den militære kulturen - Ikke visjonen. Forsvaret bruker, bevisst eller ubevisst, alle virkemidlene for å skape en sterk kultur: Uniformer, legender, tydelige ledere, farger, ritualer, språk, symboler, osv. Når vi skal skape en positiv bedriftskultur er det bare å kopiere med stil.​

Culture eats Strategy for breakfast

- Peter Drücker

bottom of page